Lopit - English


d


duloro (todule continue) D) duloi L) hadule v.inf continuing
duma (todumu take, collect) v.inf taking, collecting
duŋes (inna) [dúŋɛ́s] D) duŋel M,H,) noŋati n.sg crystallized honey D) duŋelo M,H,L) noŋa
dur-dur adv dustily
duwari adv silently
dwani (inna) [dᵘànî] L) dwari n.sg weed

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2